DDC 428.24
Nhan đề All-star 1 : Los Angeles Workbook / Linda Lee; et al.
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2008.
Mô tả vật lý 183 p. : ill. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Giảng dạy-Học tập-Ngữ pháp-Tiếng Anh-Người nước ngoài-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Người nước ngoài.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Study and teaching.
Từ khóa tự do Grammar.
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do Học tập.
Từ khóa tự do Foreign speakers.
Từ khóa tự do Giảng dạy.
Tác giả(bs) CN Lee, Linda.
Tác giả(bs) CN Chardiet, Laura.
Tác giả(bs) CN Gluck, Jill.
Tác giả(bs) CN Hrycyna, Bill.
Tác giả(bs) CN Koenig, Liz.
Tác giả(bs) CN Sherman, Kristin.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000068060, 000069440
000 00000cam a2200000 a 4500
00126346
0021
00436468
008121024s2008 nyu eng
0091 0
020|a9780073384610
035##|a1083192357
039|a20121024161713|banhpt|y20121024161713|zsvtt
0410 |aeng
044|anyu
08204|a428.24|222|bALL
090|a428.24|bALL
24500|aAll-star 1 :|bLos Angeles Workbook /|cLinda Lee; et al.
250|a1st ed.
260|aNew York :|bMcGraw-Hill ESL/ELT,|c2008.
300|a183 p. :|bill. ;|c28 cm.
65010|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
65010|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers.
65017|aGiảng dạy|xHọc tập|xNgữ pháp|xTiếng Anh|xNgười nước ngoài|2TVĐHHN.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgười nước ngoài.
6530 |aEnglish language.
6530 |aStudy and teaching.
6530 |aGrammar.
6530 |aTextbooks for foreign speakers.
6530 |aHọc tập.
6530 |aForeign speakers.
6530 |aGiảng dạy.
7001 |aLee, Linda.
7001 |aChardiet, Laura.
7001 |aGluck, Jill.
7001 |aHrycyna, Bill.
7001 |aKoenig, Liz.
7001 |aSherman, Kristin.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000068060, 000069440
890|a2|b19|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000068060 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 1
2 000069440 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào