DDC 428.64
Tác giả CN Lazar, Gillian.
Nhan đề A window on literature : literary texts for early and mid-intermediate learners of English / Gillian Lazar.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 1999.
Mô tả vật lý vii, 88 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Readers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching.
Thuật ngữ chủ đề Giảng dạy-Học tập-Tiếng Anh-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Người nước ngoài.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Study and teaching.
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do Học tập.
Từ khóa tự do Giảng dạy.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000007066
000 00000cam a2200000 a 4500
0017269
0021
0047743
008040518s1999 enk spa
0091 0
020|a052156770X
035##|a41960776
039|a20040518000000|banhpt|y20040518000000|zthuynt
0410|aeng
044|aenk
08204|a428.64|bLAZ
090|a428.64|bLAZ
1001 |aLazar, Gillian.
24512|aA window on literature :|bliterary texts for early and mid-intermediate learners of English /|cGillian Lazar.
260|aCambridge :|bCambridge University Press,|c1999.
300|avii, 88 p. :|bill. ;|c25 cm.
65000|aReaders.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xStudy and teaching.
65017|aGiảng dạy|xHọc tập|xTiếng Anh|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgười nước ngoài.
6530 |aEnglish language.
6530 |aStudy and teaching.
6530 |aTextbooks for foreign speakers.
6530 |aHọc tập.
6530 |aGiảng dạy.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000007066
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000007066 TK_Tiếng Anh 428.64 LAZ Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào