DDC 448.0076
Tác giả CN Jamet, Marie-Christine.
Nhan đề Activités pour le DELF : 1er degré ados A1 A2 / Marie-Christine Jamet.
Thông tin xuất bản Paris : Hachette, 2002.
Mô tả vật lý 128 p. : ill. ; 25 cm + with answer book.
Thuật ngữ chủ đề French language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề French language-Examinations, questions, etc.
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình-Tiếng Pháp-Người nước ngoài-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Pháp.
Từ khóa tự do Người nước ngoài.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Utilisation.
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do Cách sử dụng.
Từ khóa tự do French language.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Pháp(2): 000007219-20
000 00000cam a2200000 a 4500
0017358
0021
0047832
008040521s2002 fr| eng
0091 0
020|a2011551854
035##|a893541371
039|a20040521000000|banhpt|y20040521000000|zthuynt
0410|afre
044|afr
08204|a448.0076|bJAM
090|a448.0076|bJAM
1001 |aJamet, Marie-Christine.
24510|aActivités pour le DELF :|b1er degré ados A1 A2 /|cMarie-Christine Jamet.
260|aParis :|bHachette,|c2002.
300|a128 p. :|bill. ;|c25 cm +|ewith answer book.
65010|aFrench language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aFrench language|xExaminations, questions, etc.
65017|aGiáo trình|xTiếng Pháp|xNgười nước ngoài|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Pháp.
6530 |aNgười nước ngoài.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aUtilisation.
6530 |aTextbooks for foreign speakers.
6530 |aCách sử dụng.
6530 |aFrench language.
852|a100|bTK_Tiếng Pháp|j(2): 000007219-20
890|a2|b49|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000007219 TK_Tiếng Pháp 448.0076 JAM Sách 1
2 000007220 TK_Tiếng Pháp 448.0076 JAM Sách 2 Hạn trả:26-09-2020

Không có liên kết tài liệu số nào