DDC 959.704
Tác giả CN 小田, 実
Nhan đề 「ベトナム以後」を步く / 小田実 ; [Oda Makoto].
Thông tin xuất bản 東京 : 岩波書店, 1984.
Mô tả vật lý ii, 250 p. : ill. ; 18 cm.
Phụ chú Tủ sách thầy Nghiêm Việt Hương.
Thuật ngữ chủ đề Vietnam-History-1975-
Thuật ngữ chủ đề ベトナム-社会
Thuật ngữ chủ đề Vietnam-Social conditions-1975-
Thuật ngữ chủ đề インドシナ-政治
Tên vùng địa lý Việt Nam.
Từ khóa tự do Điều kiện xã hội
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000086513
000 00000cam a2200000 a 4500
00136384
0021
00446843
005202005150937
008151211s1984 ja| jpn
0091 0
035##|a1083173041
039|a20200515093708|btult|c20200515093531|dtult|y20151211152815|zanhpt
0410 |ajpn
044|aja
08204|a959.704|bODA
090|a959.704|bODA
1000 |a小田, 実|d1932-2007.
24510|a「ベトナム以後」を步く /|c小田実 ; [Oda Makoto].
260|a東京 :|b岩波書店,|c1984.
300|aii, 250 p. :|bill. ;|c18 cm.
500|aTủ sách thầy Nghiêm Việt Hương.
65010|aVietnam|xHistory|y1975-
65010|aベトナム|x社会
65010|aVietnam|xSocial conditions|y1975-
65017|aインドシナ|x政治
6510|aViệt Nam.
6530 |aĐiều kiện xã hội
6530 |aLịch sử
774|h310 p :|tQuyển 4.
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000086513
890|a1|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào