• Khoá luận
  • 378.597 DAP
    "本科毕业论文儒家礼思想对于越南大学生德育的借鉴意义" =
Ký hiệu xếp giá 378.597 DAP
Tác giả CN Đặng, Hoàng Hiền Phương.
Nhan đề "本科毕业论文儒家礼思想对于越南大学生德育的借鉴意义" = Ý nghĩa của tư tưởng lễ trong Nho giáo đối với việc giáo dục đạo đức của sinh viên Việt Nam /Đặng Hoàng Hiền Phương ; Vũ Thị Hồng Liên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 44tr. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục đại học
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục đạo đức
Thuật ngữ không kiểm soát Nho giáo
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Liên.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303013(2): 000110663, 000110665
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156292
0026
0040D678259-2245-4BDC-853D-F4046D1219C5
005201911041040
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191104104006|btult|c20191104103924|dtult|y20190918154542|zmaipt
0410 |achi
044 |avm
08204|a378.597|bDAP
1000 |aĐặng, Hoàng Hiền Phương.
24510|a"本科毕业论文儒家礼思想对于越南大学生德育的借鉴意义" = |bÝ nghĩa của tư tưởng lễ trong Nho giáo đối với việc giáo dục đạo đức của sinh viên Việt Nam /|cĐặng Hoàng Hiền Phương ; Vũ Thị Hồng Liên hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a44tr. ; |c30cm.
6530 |aGiáo dục đại học
6530 |aViệt Nam
6530 |aGiáo dục đạo đức
6530 |aNho giáo
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Trung
7000 |aVũ, Thị Hồng Liên.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303013|j(2): 000110663, 000110665
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110663 NCKH_Khóa luận KL-TQ 378.597 DAP Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110665 NCKH_Khóa luận KL-TQ 378.597 DAP Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện