DDC 398.209597
Tác giả CN Trần, Tấn Vịnh.
Nhan đề Bức tranh văn hóa tộc người Cơ Tu / Trần Tấn Vịnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2013.
Mô tả vật lý 121 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá dân gian-Người Cơ Tu-Việt Nam-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số.
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian.
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian Việt Nam.
Từ khóa tự do Bức tranh văn hoá.
Từ khóa tự do Tộc người Cơ Tu.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000075447
000 00000cam a2200000 a 4500
00129805
0021
00440013
008131111s2013 vm| vie
0091 0
020|a9786049306006
035##|a897745573
039|a20131111091333|bhuongnt|y20131111091333|zhangctt
0410 |avie
044|avm
08204|a398.209597|bTRV
090|a398.209597|bTRV
1000 |aTrần, Tấn Vịnh.
24510|aBức tranh văn hóa tộc người Cơ Tu /|cTrần Tấn Vịnh.
260|aHà Nội :|bThời đại,|c2013.
300|a121 tr. ;|c21 cm.
504|aHội văn nghệ dân gian Việt Nam.
65017|aVăn hoá dân gian|xNgười Cơ Tu|zViệt Nam|2TVĐHHN.
6530 |aDân tộc thiểu số.
6530 |aVăn hóa dân gian.
6530 |aVăn hoá dân gian Việt Nam.
6530 |aBức tranh văn hoá.
6530 |aTộc người Cơ Tu.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000075447
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000075447 TK_Tiếng Việt 398.209597 TRV Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào