DDC 398.8708
Tác giả CN Lò, Văn Lả
Nhan đề Bài hát dân ca Thái / Lò Văn Lả.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2019.
Mô tả vật lý 347 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Việt Nam-Bài hát.
Từ khóa tự do Bài hát
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Thơ ca
Từ khóa tự do Dân ca Thái
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116041
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157803
0021
00407652980-6A6F-4817-8251-1E7E6DD6DD23
005202005211619
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049072253
039|a20200521161931|bhuongnt|y20200106093113|zthuvt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.8708|bLOL
1000|aLò, Văn Lả
24500|aBài hát dân ca Thái / |cLò Văn Lả.
260 |aHà Nội : |bNxb. Sân khấu,|c2019.
300 |a347 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian Việt Nam|xBài hát.
6530 |aBài hát
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aThơ ca
6530 |aDân ca Thái
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116041
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116041 Cafe sách tầng 2 398.8708 LOL Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào