DDC 895.92234
Tác giả CN Cao, Duy Sơn.
Nhan đề Biệt cánh chim trời / Cao Duy Sơn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 377 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Từ khóa tự do Văn hóa vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116125
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157871
0021
00488951AED-F16A-4AC6-A33C-3DCF4B7F8227
005202005191126
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049838576
039|a20200519112641|bhuongnt|c20200109100205|dthuvt|y20200109100142|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.92234|bCAS
1000|aCao, Duy Sơn.
24510|aBiệt cánh chim trời / |cCao Duy Sơn.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a377 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aPhong tục
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aTruyện vùng cao
6530 |aVăn hóa vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116125
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116125 Cafe sách tầng 2 895.92234 CAS Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào