• Sách
  • 371.38 LEE
    (도시 아이들의 행복한 시골살이) 산촌유학 : 초등 한 학기, 내 아이 산촌으로 유학 보내기 /

DDC 371.38
Tác giả CN 이, 현숙.
Nhan đề (도시 아이들의 행복한 시골살이) 산촌유학 : 초등 한 학기, 내 아이 산촌으로 유학 보내기 / 이현숙 지음.
Thông tin xuất bản 서울 : 노브16, 2009.
Mô tả vật lý 240 p. : 삽화 ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-Phương pháp giảng dạy-TVĐHHN
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy.
Từ khóa tự do Giáo dục.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000046898
000 00000cam a2200000 a 4500
00120879
0021
00430523
008110316s2009 kr| kor
0091 0
039|a20110316000000|bhangctt|y20110316000000|ztult
0410 |akor
044|ako
08204|a371.38|bLEE
090|a371.38|bLEE
1001 |a이, 현숙.
24510|a(도시 아이들의 행복한 시골살이) 산촌유학 : 초등 한 학기, 내 아이 산촌으로 유학 보내기 /|c이현숙 지음.
260|a서울 :|b노브16,|c2009.
300|a240 p. :|b삽화 ;|c23 cm.
65017|aGiáo dục|xPhương pháp giảng dạy|2TVĐHHN
6530 |aPhương pháp giảng dạy.
6530 |aGiáo dục.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000046898
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046898 K. NN Hàn Quốc 371.38 LEE Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào