• Sách
  • 370.154 CAN
    100 ways to enhance self-concept in the classroom :

DDC 370.154
Tác giả CN Canfield, Jack,
Nhan đề 100 ways to enhance self-concept in the classroom : a handbook for teachers, counselors, and group leaders / Jack Canfield, Harold Clive Wells.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Boston : Allyn and Bacon, 1994.
Mô tả vật lý 290 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Motivation in education.
Thuật ngữ chủ đề Self-actualization (Psychology)
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Phương pháp giảng dạy-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy.
Tác giả(bs) CN Wells, Harold Clive,
Địa chỉ 200K. Đại cương(1): 000056697
000 00000cam a2200000 a 4500
00125250
0021
00435325
008120507s1994 enk eng
0091 0
020|a0205154158
039|a20120507102403|bhuongnt|y20120507102403|zhangctt
0410 |aeng
044|aenk
08204|a370.154|bCAN
090|a370.154|bCAN
1001 |aCanfield, Jack,|d1944-
24510|a100 ways to enhance self-concept in the classroom :|ba handbook for teachers, counselors, and group leaders /|cJack Canfield, Harold Clive Wells.
250|a2nd ed.
260|aBoston :|bAllyn and Bacon,|c1994.
300|a290 p. :|bill. ;|c25 cm.
65000|aMotivation in education.
65000|aSelf-actualization (Psychology)
65017|aTiếng Anh|xPhương pháp giảng dạy|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aPhương pháp giảng dạy.
7001 |aWells, Harold Clive,|d1923-
852|a200|bK. Đại cương|j(1): 000056697
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000056697 K. Đại cương 370.154 CAN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào