• Sách
  • 371.396 GIB
    53 interesting things to do in your lectures /

DDC 371.396
Tác giả CN Gibbs, Graham.
Nhan đề 53 interesting things to do in your lectures / Graham Gibbs, Sue Habeshaw, Trevor Habeshaw.
Thông tin xuất bản United Kingdom : Graham Gibbs, Sue Habeshaw & Trevor Habeshaw, 1988.
Mô tả vật lý 144 p. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề College teaching-Lectures-Teaching methods.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục đại học-Bài giảng-Phương pháp giảng dạy-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Bài giảng.
Từ khóa tự do Giáo dục đại học.
Từ khóa tự do Teaching methods.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy.
Từ khóa tự do College teaching.
Từ khóa tự do Lectures.
Tác giả(bs) CN Habeshaw, Sue.
Tác giả(bs) CN Habeshaw, Trevor.
000 00000nam a2200000 a 4500
00145326
0021
00455946
008161124s1988 enk eng
0091 0
020|a094788503X
035##|a1083186355
039|y20161124141711|zhuongnt
0410 |aeng
044|aenk
08204|a371.396|bGIB
090|a371.396|bGIB
1001 |aGibbs, Graham.
24510|a53 interesting things to do in your lectures /|cGraham Gibbs, Sue Habeshaw, Trevor Habeshaw.
260|aUnited Kingdom :|bGraham Gibbs, Sue Habeshaw & Trevor Habeshaw,|c1988.
300|a144 p. ;|c22 cm.
65010|aCollege teaching|xLectures|xTeaching methods.
65017|aGiáo dục đại học|xBài giảng|xPhương pháp giảng dạy|2TVĐHHN.
6530 |aBài giảng.
6530 |aGiáo dục đại học.
6530 |aTeaching methods.
6530 |aPhương pháp giảng dạy.
6530 |aCollege teaching.
6530 |aLectures.
7001 |aHabeshaw, Sue.
7001 |aHabeshaw, Trevor.
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào