• Luận văn
  • 428.20071 TRL
    Implementting cummunicative activities to improve grammar learning : An action research project for the second-year student at Hanoi University of Business and Technology /

Ký hiệu xếp giá 428.20071 TRL
Tác giả CN Trương, Thị Thu Lý
Nhan đề Implementting cummunicative activities to improve grammar learning : An action research project for the second-year student at Hanoi University of Business and Technology /Trương Thị Thu Lý; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 100 p.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Ngữ pháp tiếng Anh-Phương pháp giảng dạy-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát cummunicative activities
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000099888
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000099887
000 00000nam a2200000 a 4500
00149573
0027
00460311
005202112091642
008211209s2016 vm eng
0091 0
035##|a1083172117
039|a20211209164106|bmaipt|c20211209142249|dmaipt|y20170515141051|zngant
0410|aeng
044|avm
08204|a428.20071|bTRL
100|aTrương, Thị Thu Lý
24510|a Implementting cummunicative activities to improve grammar learning : An action research project for the second-year student at Hanoi University of Business and Technology /|cTrương Thị Thu Lý; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2016
300|a100 p.;|c30 cm.
65010|aNgữ pháp tiếng Anh|xPhương pháp giảng dạy|2TVĐHHN
6530|aNgữ pháp
6530|aTiếng Anh
6530|aPhương pháp giảng dạy
6530|aGrammar
6530|acummunicative activities
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000099888
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000099887
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000099887 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.20071 TRL Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000099888 NCKH_Luận văn LV-AN 428.20071 TRL Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện