• Sách
  • 741.5 CAR
    (이현세) 만화 세계사 넓게 보기.
DDC 741.5
Nhan đề (이현세) 만화 세계사 넓게 보기. 6 / 이현세, 강주현, 전영신,...
Thông tin xuất bản 서울 : 녹색지팡이&프레스, 2008-2011.
Mô tả vật lý 239 p. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Truyện thiếu nhi-Truyện tranh-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Truyện tranh.
Từ khóa tự do Truyện thiếu nhi.
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc.
Tác giả(bs) CN 강주현.
Tác giả(bs) CN 구학서
Tác giả(bs) CN 이현세
Tác giả(bs) CN 전영신
Tác giả(bs) CN 정하현
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000071907
000 00000cam a2200000 a 4500
00128244
0021
00438405
008130402s2008 ko| kor
0091 0
039|a20130402160323|banhpt|y20130402160323|zhangctt
0410 |akor
044|ako
08204|a741.5|bCAR
090|a741.5|bCAR
24500|a(이현세) 만화 세계사 넓게 보기.|n6 /|c이현세, 강주현, 전영신,...
260|a서울 :|b녹색지팡이&프레스,|c2008-2011.
300|a239 p. ;|c26 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTruyện thiếu nhi|xTruyện tranh|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện tranh.
6530 |aTruyện thiếu nhi.
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
7000 |a강주현.
7000 |a구학서
7000 |a이현세
7000 |a전영신
7000 |a정하현
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000071907
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000071907 K. NN Hàn Quốc 741.5 CAR Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào