DDC 741.5
Tác giả CN 백, 무현.
Nhan đề (만화) 전두환. 1 / 백무현 글·그림.
Thông tin xuất bản 서울 : 시대의창출판사, 2007.
Mô tả vật lý 227 p. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Truyện thiếu nhi-Truyện tranh-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Truyện tranh.
Từ khóa tự do Truyện thiếu nhi.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(2): 000048199, 000048216
000 00000cam a2200000 a 4500
00128268
0021
00438429
008130403s2007 ko| kor
0091 0
020|a9788959400775
039|a20130403145433|banhpt|y20130403145433|zhangctt
0410 |akor
044|ako
08204|a741.5|bPAM
090|a741.5|bPAM
1000 |a백, 무현.
24510|a(만화) 전두환.|n1 /|c백무현 글·그림.
260|a서울 :|b시대의창출판사,|c2007.
300|a227 p. ;|c23 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTruyện thiếu nhi|xTruyện tranh|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện tranh.
6530 |aTruyện thiếu nhi.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(2): 000048199, 000048216
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000048199 K. NN Hàn Quốc 741.5 PAM Sách 1
2 000048216 K. NN Hàn Quốc 741.5 PAM Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào