DDC 430
Nhan đề Berliner Platz 1 NEU : Deutsch im Alltag : Lehr-und Arbeitsbuch / Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling,...
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017
Mô tả vật lý 256 tr. : ill. ; 28 cm. + kèm CDs.
Thuật ngữ chủ đề German language-Spoken German
Thuật ngữ chủ đề German language-Audio-visual aids
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Deutsch
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Unterricht
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Thực hành tiếng 1A1
Môn học Thực hành tiếng 2A1
Môn học Ngoại ngữ 2_A1
Môn học 61GER12A1
Môn học SFL5990
Môn học 61GER11A1
Tác giả(bs) CN Scherling, Theo.
Tác giả(bs) CN Lemcke, Christiane.
Tác giả(bs) CN Rohrmann, Lutz.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000106905-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00153048
00220
004008AEC88-6C57-4465-8748-93A3E88BBA1C
005202102231042
008210223s2017 vm vie
0091 0
020 |a9783126060257
039|a20210223104246|btult|c20210223104032|dtult|y20181003150229|zhuongnt
0410 |ager
044 |agw
08204|a430|bBER
24510|aBerliner Platz 1 NEU : Deutsch im Alltag : |bLehr-und Arbeitsbuch /|cChristiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling,...
260 |aStuttgart :|bErnst Klett Sprachen,|c2017
300 |a256 tr. :|bill. ;|c28 cm. + |ekèm CDs.
65010|aGerman language|xSpoken German
65010|aGerman language|xAudio-visual aids
6530 |aTiếng Đức
6530 |aGiao tiếp
6530 |aDeutsch
6530 |aGiáo trình
6530 |aUnterricht
690|aTiếng Đức
691|aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692|aThực hành tiếng 1A1
692|aThực hành tiếng 2A1
692|aNgoại ngữ 2_A1
692|a61GER12A1
692|aSFL5990
692|a61GER11A1
693|aTài liệu tham khảo
7001 |aScherling, Theo.
7001 |aLemcke, Christiane.
7001 |aRohrmann, Lutz.
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000106905-6
890|a2|c1|b1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106906 TK_Tài liệu môn học MH DC 430 BER Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106905 TK_Tài liệu môn học MH DC 430 BER Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện