• Tài liệu môn học
  • 430 ASP
    Aspekte neu : Mittelstufe Deutsch : Intensivtrainer 3 mit Prüfungstraining DSH und TestDaF /
DDC 430
Nhan đề Aspekte neu : Mittelstufe Deutsch : Intensivtrainer 3 mit Prüfungstraining DSH und TestDaF / Marion Lütke, Lenka Bidnenková, Maria Militchina, Volha Petrasiuk
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017
Mô tả vật lý 96 S : ill., Diagramme ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsch
Thuật ngữ chủ đề Prüfungstraining DSH
Thuật ngữ chủ đề TestDaF
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Trình độ trung cấp
Từ khóa tự do Luyện thi
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học .
Tác giả(bs) CN Lütke, Marion,
Tác giả(bs) CN Militchina, Maria.
Tác giả(bs) TT Bidnenková, Lenka.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159419
00220
004C307597F-E398-4654-9BA0-CBE82CAADCE0
005202010070959
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9783126050418
039|a20201007095916|bhuongnt|c20200911103855|dtult|y20200910155431|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a430|bASP
24500|aAspekte neu : Mittelstufe Deutsch : Intensivtrainer 3 mit Prüfungstraining DSH und TestDaF / |cMarion Lütke, Lenka Bidnenková, Maria Militchina, Volha Petrasiuk
260 |aStuttgart : |bErnst Klett Sprachen, |c2017
300 |a96 S :|bill., Diagramme ; |c28 cm.
65000|aDeutsch
65000|aPrüfungstraining DSH
65000|aTestDaF
6530 |aTiếng Đức
6530 |aTrình độ trung cấp
6530 |aLuyện thi
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |a.
693 |aGiáo trình
7001 |aLütke, Marion,
7001|aMilitchina, Maria.
7101 |aBidnenková, Lenka.
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118066
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/duc/000118066thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118066 TK_Tài liệu môn học MH DC 430 ASP Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào