DDC 425
Tác giả CN Hewings, Martin.
Nhan đề Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English, with answers / Martin Hewings; Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Phước.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003
Mô tả vật lý ix, 340 p.: ill.; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Bài tâp
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Phương Anh.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000017261
000 00000cam a2200000 a 4500
00110326
0021
00415626
008041126s2003 vm| eng
0091 0
020|a0521498686 (with answers)
035##|a1083187385
039|a20041126000000|bhueltt|y20041126000000|zhangctt
0410|aeng|avie
044|avm
08204|a425|bHEW
090|a425|bHEW
1001 |aHewings, Martin.
24510|aAdvanced grammar in use :|ba self-study reference and practice book for advanced learners of English, |pwith answers /|cMartin Hewings; Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Phước.
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Trẻ,|c2003
300|aix, 340 p.:|bill.;|c25 cm.
650|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
650|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
653|aNgữ pháp.
653|aTiếng Anh.
653|aBài tâp
7000 |aLê Ngọc Phương Anh.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000017261
890|a1|b61|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000017261 TK_Tiếng Anh 425 HEW Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào