DDC 808.042
Tác giả CN Fergenson, Laraine.
Nhan đề All in one : basic writing text, workbook, and reader / Laraine Fergenson, Marie-Louise Nickerson.
Lần xuất bản 3th ed.
Thông tin xuất bản Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992.
Mô tả vật lý xiii, 448 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề Report writing-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng viết-TVĐHHN
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Ngữ pháp-TVĐHHN
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng Anh.
Từ khóa tự do Viết báo cáo.
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Tác giả(bs) CN Nickerson, Marie-Louise.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000020724
000 00000cam a2200000 a 4500
00111518
0021
00419946
005202004211612
008050601s1992 nju eng
0091 0
020|a0130257354
035##|a1083187428
039|a20200421161248|banhpt|c20050601000000|dhangctt|y20050601000000|zdonglv
0410 |aeng
044|anju
08204|a808.042|222|bFER
1001 |aFergenson, Laraine.
24514|aAll in one : basic writing text, workbook, and reader /|cLaraine Fergenson, Marie-Louise Nickerson.
250|a3th ed.
260|aEnglewood Cliffs, N.J. :|bPrentice Hall,|c1992.
300|axiii, 448 p. :|bill. ;|c24 cm.
500|aIncludes index.
65010|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
65010|aReport writing|xProblems, exercises, etc.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng viết|2TVĐHHN
65017|aTiếng Anh|xNgữ pháp|2TVĐHHN
6530 |aKĩ năng đọc.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgữ pháp tiếng Anh.
6530 |aViết báo cáo.
6530 |aKĩ năng viết
7001 |aNickerson, Marie-Louise.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000020724
890|a1|b36|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000020724 TK_Tiếng Anh 808.042 FER Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào