DDC 425
Tác giả CN Hewings, Martin.
Nhan đề Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English :with answers / Martin Hewings; Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Phước chú giải.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002
Mô tả vật lý ix, 339 p. : ill.; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Ngữ pháp-Bài tập-TVĐHHN
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Lê, Ngọc Phương Anh chú giải
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phước chú giải
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000022935-6, 000034086
000 00000cam a2200000 a 4500
00111715
0021
00420186
008050622s2002 vm| eng
0091 0
020|a0521498686 (with answers)
035##|a1083161702
039|a20050622000000|bhangctt|y20050622000000|zhangctt
0410|aeng|avie
044|avm
08204|a425|bHEW
090|a425|bHEW
1001 |aHewings, Martin.
24510|aAdvanced grammar in use :|ba self-study reference and practice book for advanced learners of English :with answers /|cMartin Hewings; Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Phước chú giải.
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Trẻ,|c2002
300|aix, 339 p. :|bill.;|c24cm.
65010|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65017|aTiếng Anh|xNgữ pháp|xBài tập|2TVĐHHN
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aBài tập
7000 |aLê, Ngọc Phương Anh|echú giải
7000 |aNguyễn, Văn Phước|echú giải
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000022935-6, 000034086
890|a3|b111|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000022935 TK_Tiếng Anh 425 HEW Sách 1
2 000022936 TK_Tiếng Anh 425 HEW Sách 2
3 000034086 TK_Tiếng Anh 425 HEW Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào