DDC 658.872
Tác giả CN Hennessy, Brittany.
Nhan đề Influencer - xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0 / Brittany Hennessy ; Nguyên Linh dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2018.
Mô tả vật lý 342 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Thương hiệu cá nhân-Kỷ nguyên 4.0
Từ khóa tự do Kinh doanh.
Từ khóa tự do Thương hiệu.
Từ khóa tự do Thương hiệu cá nhân.
Từ khóa tự do Kỉ nguyên 4.0.
Tác giả(bs) CN Nguyên Linh dịch.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000110331, 000110333, 000110335
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155420
0021
00432B93D65-4EEA-4EEC-97AE-067AA5207B43
005201906121228
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045975374
039|a20190612122826|btult|y20190607101634|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a658.872|bHEN
1001|aHennessy, Brittany.
24510|aInfluencer - xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0 /|cBrittany Hennessy ; Nguyên Linh dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books,|c2018.
300 |a342 tr. ;|c20 cm.
65014|aThương hiệu cá nhân|xKỷ nguyên 4.0
6530 |aKinh doanh.
6530 |aThương hiệu.
6530 |aThương hiệu cá nhân.
6530 |aKỉ nguyên 4.0.
7000 |aNguyên Linh|edịch.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000110331, 000110333, 000110335
890|a3|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110331 TK_Tiếng Việt 658.872 HEN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110333 TK_Tiếng Việt 658.872 HEN Sách 2
3 000110335 TK_Tiếng Việt 658.872 HEN Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào