DDC 895.732
Tác giả CN 김, 재욱.
Nhan đề (외국인을 위한) 한국전래동화 다독 라이브러리. Level 1 / 김재욱.
Thông tin xuất bản 서울 : 랭기지플러스, 2010.
Mô tả vật lý 5책 : 천연색삽화 ; 21 cm + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Văn học dân gian-Truyện cổ tích-Hàn Quốc-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Truyện cổ tích Hàn Quốc.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn(4): 000045650, 000045652-4
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000045651
000 00000cam a2200000 a 4500
00120553
0021
00430149
008110323s2010 ko| kor
0091 0
020|a9788955188219
035##|a1083197781
039|a20110323000000|bngant|y20110323000000|zsvtt
0410 |akor
044|ako
08204|a895.732|bKIM
090|a895.732|bKIM
1000 |a김, 재욱.
24510|a(외국인을 위한) 한국전래동화 다독 라이브러리.|nLevel 1 /|c김재욱.
260|a서울 :|b랭기지플러스,|c2010.
300|a5책 :|b천연색삽화 ;|c21 cm +|e전자 광디스크 (CD-ROM) 1매.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xVăn học dân gian|xTruyện cổ tích|zHàn Quốc|2TVĐHHN.
6530 |aVăn học dân gian
6530 |aTruyện cổ tích Hàn Quốc.
852|a100|bTK_Tiếng Hàn|j(4): 000045650, 000045652-4
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000045651
890|a5|b43|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045650 TK_Tiếng Hàn 895.732 KIM Sách 1
2 000045651 K. NN Hàn Quốc 895.732 KIM Sách 2
3 000045652 TK_Tiếng Hàn 895.732 KIM Sách 3
4 000045653 TK_Tiếng Hàn 895.732 KIM Sách 4
5 000045654 TK_Tiếng Hàn 895.732 KIM Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào