DDC 398.209597
Nhan đề "Khun Chương" khảo dị / Quán Vi Miên sưu tầm.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018.
Mô tả vật lý 899 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Cuốn sách này là một phần của Đề án “ Bảo tổn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam’.
Phụ chú Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Sử thi-Nghiên cứu.
Từ khóa tự do Sử thi.
Từ khóa tự do Văn học dân gian.
Từ khóa tự do Nghiên cứu.
Từ khóa tự do Dân tộc Thái.
Tác giả(bs) CN Quán, Vi Miên sưu tầm.
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 3(1): 000110890
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154930
0021
0042C351365-A2AA-4E3C-84D3-AD3EB906B936
005201905140958
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049729317
039|a20190514095814|btult|c20190413110406|dhuongnt|y20190413110257|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bKHU
24510|a"Khun Chương" khảo dị /|cQuán Vi Miên sưu tầm.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hội nhà văn,|c2018.
300 |a899 tr. ;|c21 cm.
490 |aCuốn sách này là một phần của Đề án “ Bảo tổn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam’.
500 |aLiên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
650 |aSử thi|xNghiên cứu.
6530 |aSử thi.
6530 |aVăn học dân gian.
6530 |aNghiên cứu.
6530 |aDân tộc Thái.
7000 |aQuán, Vi Miên|esưu tầm.
852|a100|bCafe sách tầng 3|j(1): 000110890
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110890 Cafe sách tầng 3 398.209597 KHU Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào