DDC 398.20944
Tác giả CN Shurtliff, Liesl.
Nhan đề Jack và cây đậu thần / Liesl Shurtliff ; Ngô Cẩm Ly dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2016.
Mô tả vật lý 511 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Pháp.
Từ khóa tự do Văn học dân gian.
Từ khóa tự do Văn học Pháp.
Tác giả(bs) CN Ngô, Cẩm Ly dịch.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000110197, 000110199
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155419
0021
004FBA1D85A-20C8-4A83-B5C9-3E7F94DFDE34
005201906130905
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048848927
039|a20190613090547|btult|c20190612165521|dtult|y20190607094427|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.20944|bSHU
1001|aShurtliff, Liesl.
24510|aJack và cây đậu thần /|cLiesl Shurtliff ; Ngô Cẩm Ly dịch.
260 |aHà Nội :|bLao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books,|c2016.
300 |a511 tr. ;|c21 cm.
650 |aVăn học dân gian Pháp.
6530 |aVăn học dân gian.
6530 |aVăn học Pháp.
7000 |aNgô, Cẩm Ly|edịch.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000110197, 000110199
890|a2|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110199 TK_Tiếng Việt 398.20944 SHU Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110197 TK_Tiếng Việt 398.20944 SHU Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào