DDC 428.0076
Tác giả CN Adams, Garry.
Nhan đề 101 helpful hints for IELTS academic module [sound recording] / Garry Adams, Terry Peck; Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước, chú giải.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002.
Mô tả vật lý 176 p. ; 21 cm.
Tùng thư Chương trình luyện thi IELTS.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề International English Language Testing System-Study guides.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do IELTS.
Từ khóa tự do Luyện thi.
Tác giả(bs) CN Lê Hiền Thảo chú giải.
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Phước chú giải.
Tác giả(bs) CN Peck, Terry.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000094349
000 00000nam a2200000 a 4500
00145701
0021
00456339
008161208s2002 vm| eng
0091 0
035##|a1083193001
039|y20161208130755|zanhpt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0076|bADA
090|a428.0076|bADA
1001 |aAdams, Garry.
24510|a101 helpful hints for IELTS academic module|h[sound recording] /|cGarry Adams, Terry Peck; Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước, chú giải.
260|aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Trẻ,|c2002.
300|a176 p. ;|c21 cm.
490|aChương trình luyện thi IELTS.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aInternational English Language Testing System|xStudy guides.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aEnglish language.
6530 |aTextbooks for foreign speakers.
6530 |aIELTS.
6530 |aLuyện thi.
7000 |aLê Hiền Thảo|echú giải.
7000 |aNguyễn Văn Phước|echú giải.
7001 |aPeck, Terry.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000094349
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000094349 TK_Tiếng Anh 428.0076 ADA Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào