DDC 006.312
Tác giả CN Han, Jiawei.
Nhan đề Data mining : concepts and techniques / Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei.
Lần xuất bản 3rd ed
Thông tin xuất bản Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann, 2012.
Mô tả vật lý 1 online resource (xxxv, 703 pages) : illustrations, ; 29 cm.
Tóm tắt Not only does the third of edition of Data Mining: Concepts and Techniques continue the tradition of equipping you with an understanding and application of the theory and practice of discovering patterns hidden in large data sets, it also focuses on new, important topics in the field: data warehouses and data cube technology, mining stream, mining social networks, and mining spatial, multimedia and other complex data. Each chapter is a stand-alone guide to a critical topic, presenting proven algorithms and sound implementations ready to be used directly or with strategic modification against live data. This is the resource you need if you want to apply today's most powerful data mining techniques to meet real business challenges.
Từ khóa tự do Data mining.
Từ khóa tự do Database Management.
Từ khóa tự do Computer science.
Khoa Công nghệ thông tin.
Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.
Môn học Trí tuệ nhân tạo.
Môn học FIT5AIN.
Môn học Khai phá dữ liệu lớn
Tác giả(bs) CN Kamber, Micheline.
Tác giả(bs) CN Pei, Jian.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000109720
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154981
0021
004EC9CA835-FD36-42DF-85F5-AAB6ED00FF72
005201909141009
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9780123814807
039|a20190914100954|banhpt|c20190603101522|dmaipt|y20190417123222|zanhpt
0410 |aeng
044 |ane
08204|a006.312|bHAN
1001|aHan, Jiawei.
24510|aData mining :|bconcepts and techniques / |cJiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei.
250 |a3rd ed
260 |aAmsterdam ; Boston :|bElsevier/Morgan Kaufmann,|c2012.
300 |a1 online resource (xxxv, 703 pages) :|billustrations, ; |c29 cm.
520 |aNot only does the third of edition of Data Mining: Concepts and Techniques continue the tradition of equipping you with an understanding and application of the theory and practice of discovering patterns hidden in large data sets, it also focuses on new, important topics in the field: data warehouses and data cube technology, mining stream, mining social networks, and mining spatial, multimedia and other complex data. Each chapter is a stand-alone guide to a critical topic, presenting proven algorithms and sound implementations ready to be used directly or with strategic modification against live data. This is the resource you need if you want to apply today's most powerful data mining techniques to meet real business challenges.
6530 |aData mining.
6530 |aDatabase Management.
6530 |aComputer science.
690 |aCông nghệ thông tin.
691 |aTruyền thông đa phương tiện.
692 |aTrí tuệ nhân tạo.
692 |aFIT5AIN.
692|aKhai phá dữ liệu lớn
7001 |a Kamber, Micheline.
7001 |aPei, Jian.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000109720
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109720 TK_Tiếng Anh 006.312 HAN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào