DDC 070.1
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trường Giang.
Nhan đề Báo chí và truyền thông đa phương tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên, Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan,
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia, 2017.
Mô tả vật lý 514 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Từ khóa tự do Thông tin.
Từ khóa tự do Báo chí.
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo.
Từ khóa tự do Truyền thông đa phương tiện.
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(2): 000109650, 000109652
000 00000nam a2200000 a 4500
00155018
0021
0047AE1D0BD-D44C-416B-A192-DAA759CB3A5A
005202007070938
008040223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200707093805|banhpt|c20200330150337|danhpt|y20190420142459|zthuvt
0410 |avie
044|avm
08204|a070.1|bNGG
1000 |aNguyễn, Thị Trường Giang.
24510|aBáo chí và truyền thông đa phương tiện : Sách chuyên khảo /|cNguyễn Thị Trường Giang chủ biên, Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan,
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học Quốc gia,|c2017.
300|a514 tr. ;|c24 cm.
65004|aBáo chí
6530 |aThông tin.
6530 |aBáo chí.
6530|aTài liệu tham khảo.
6530|aTruyền thông đa phương tiện.
690|aCông nghệ thông tin
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(2): 000109650, 000109652
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109652 TK_Tiếng Việt 070.1 NGG Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000109650 TK_Tiếng Việt 070.1 NGG Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào