DDC 302.23
Tác giả CN Bourdon, Jérôme
Nhan đề Introduction aux médias / Jérôme Bourdon.
Lần xuất bản 3rd.
Thông tin xuất bản Paris : Montchrestien - Lextenso, 2009.
Mô tả vật lý 158 p. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mass media-Social aspects.
Từ khóa tự do History
Từ khóa tự do Mass media
Từ khóa tự do Truyền thông đại chúng
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Political aspects
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện
Môn học Phương tiện truyền thông đại chúng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Pháp(2): 000113679-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156967
0021
0048FE92C77-F189-4AC9-858B-83BD1CC848CA
005201912041640
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9782707616265
039|a20191204164029|btult|c20191130132749|dtult|y20191106084252|zthuvt
0410 |afre
044 |afr
08204|a302.23|bBOU
1001|aBourdon, Jérôme
24510|aIntroduction aux médias / |cJérôme Bourdon.
250|a3rd.
260 |aParis : |bMontchrestien - Lextenso, |c2009.
300 |a158 p. ; |c20 cm.
65010|aMass media|xSocial aspects.
6530 |aHistory
6530 |aMass media
6530|aTruyền thông đại chúng
6530|aChính trị
6530|aLịch sử
6530|aPolitical aspects
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aTruyền thông đa phương tiện
692 |aPhương tiện truyền thông đại chúng
852|a100|bTK_Tiếng Pháp|j(2): 000113679-80
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113680 TK_Tiếng Pháp 302.23 BOU Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000113679 TK_Tiếng Pháp 302.23 BOU Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào