DDC 650.1
Tác giả CN 김, 영수.
Nhan đề (史記) 사기의 인간경영법 : 천하를 얻으려면 사람의 마음을 먼저 구하라! / 김영수 지음.
Thông tin xuất bản 파주 : 김영사, 2007.
Mô tả vật lý 500 p. : 삽화(일부천연색), 초상 ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Bí quyết-Thành công-TVĐHHN
Từ khóa tự do Bí quyết kinh doanh
Từ khóa tự do Bí quyết thành công.
Từ khóa tự do Thành công trong kinh doanh
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000047411
000 00000cam a2200000 a 4500
00113058
0021
00421683
008110304s2007 kr| kor
0091 0
039|a20110304000000|bhangctt|y20110304000000|zsvtt
0410 |akor
044|ako
08204|a650.1|bKIM
090|a650.1|bKIM
1000 |a김, 영수.
24510|a(史記) 사기의 인간경영법 : 천하를 얻으려면 사람의 마음을 먼저 구하라! /|c김영수 지음.
260|a파주 :|b김영사,|c2007.
300|a500 p. :|b삽화(일부천연색), 초상 ;|c23 cm.
504|a표제관련정보 : 제국의 CEO 주공에서 COO 한무제까지, 역사 속 위대한 승자와 영웅들의 치인治人 전략! 색인수록.
65017|aKinh doanh|xBí quyết|xThành công|2TVĐHHN
6530 |aBí quyết kinh doanh
6530 |aBí quyết thành công.
6530 |aThành công trong kinh doanh
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000047411
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047411 K. NN Hàn Quốc 650.1 KIM Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào