DDC 650.13
Tác giả CN 로, 이 릴리.
Nhan đề (까다로운 사람을 내 편으로 만드는) 32가지 방법 / 로이 릴리 지음 ; 한정희 옮김.
Thông tin xuất bản 서울 : 한국물가정보, 2010.
Mô tả vật lý 230 p. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Bí quyết-Thành công-TVĐHHN
Từ khóa tự do Kinh doanh.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công.
Từ khóa tự do Thành công trong kinh doanh
Tác giả(bs) CN 한, 정희
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000056082
000 00000cam a2200000 a 4500
00120775
0021
00430389
008110325s2010 kr| kor
0091 0
039|a20110325000000|bhangctt|y20110325000000|zsvtt
0410 |akor
044|ako
08204|a650.13|bROY
090|a650.13|bROY
1001 |a로, 이 릴리.
24510|a(까다로운 사람을 내 편으로 만드는) 32가지 방법 /|c로이 릴리 지음 ; 한정희 옮김.
260|a서울 :|b한국물가정보,|c2010.
300|a230 p. ;|c21 cm.
65017|aKinh doanh|xBí quyết|xThành công|2TVĐHHN
6530 |aKinh doanh.
6530 |aBí quyết thành công.
6530 |aThành công trong kinh doanh
7001 |a한, 정희
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000056082
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000056082 K. NN Hàn Quốc 650.13 ROY Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào