DDC 428.4
Tác giả CN Blass, Laurie
Nhan đề 21st century reading 2 : creative thinking and reading with TEDTALKS : Student book / Laurie Blass, Mari Vargo, Eunice Yeates.
Thông tin xuất bản Australia : National Geographic Learning/Cengage Learning, 2016
Mô tả vật lý 160 p. : colour ill. ; 28 cm.
Tóm tắt Provides a forum for learners of English to make connections with topics ranging from science to business to global issues. Using TED Talks as the springboard to share ideas, this four-level reading series shows learners how to understand and respond to ideas and content in English
Thuật ngữ chủ đề Critical thinking-Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề Communication-Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng đọc
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Communication
Từ khóa tự do Critical thinking
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành
Môn học Thực hành tiếng A2
Tác giả(bs) CN Vargo, Mari
Tác giả(bs) CN Yeates, Eunice
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516001(1): 000140133
000 00000nam#a2200000u##4500
00169151
00220
004928DD113-E0C5-4F0C-B6B6-843AD85B4E1D
005202311290811
008231123s2016 at eng
0091 0
020 |a9781305265707
039|a20231129081158|bhuongnt|c20231127110103|dtult|y20231123084539|zmaipt
0410 |aeng
044 |aat
08204|a428.4|bBLA
1001 |aBlass, Laurie
24510|a21st century reading 2 : |bcreative thinking and reading with TEDTALKS : Student book / |cLaurie Blass, Mari Vargo, Eunice Yeates.
260 |aAustralia : |bNational Geographic Learning/Cengage Learning, |c2016
300 |a160 p. : |bcolour ill. ; |c28 cm.
520 |aProvides a forum for learners of English to make connections with topics ranging from science to business to global issues. Using TED Talks as the springboard to share ideas, this four-level reading series shows learners how to understand and respond to ideas and content in English
65010|aCritical thinking|xStudy and teaching
65010|aCommunication|xStudy and teaching
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng đọc
6530 |aKĩ năng đọc
6530 |aTiếng Anh
6530 |aCommunication
6530 |aCritical thinking
690 |aTiếng Anh chuyên ngành
691 |aTiếng Anh chuyên ngành
692 |aThực hành tiếng A2
693 |aGiáo trình
7001 |aVargo, Mari
7001 |aYeates, Eunice
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516001|j(1): 000140133
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140133thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140133 TK_Tài liệu môn học-MH MH AN 428.4 BLA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào