DDC 808.042
Tác giả CN Zemach, Dorothy
Nhan đề Writing Essays : from Paragraph to Essay / Dorothy Zemach, Lisa Ghulldu.
Thông tin xuất bản London : Macmillan Education, 2020
Mô tả vật lý 116 p. : ill. ; 28 cm.
Tóm tắt Writing Essays has been written for students who are preparing to study, or are already studying, in an academic environment and need to improve their writing skills. The course teaches learners how to order and link paragraphs into cohesive and coherent essays, and to create the various paragraph types that are used in writing assignments. Work on how to generate ideas, organise material, draft, review and revise written work
Thuật ngữ chủ đề Academic writing
Thuật ngữ chủ đề English language-Rhetoric
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Viết báo cáo
Từ khóa tự do Academic writing
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Viết báo cáo
Khoa Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Song bằng
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Từ xa
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Vừa học vừa làm
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Thực hành tiếng A2
Tác giả(bs) CN Ghulldu, Lisa
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516001(1): 000140135
000 00000nam#a2200000u##4500
00169152
00220
004CF473255-FE21-4BBA-A32E-AD5940E639A5
005202311290813
008231123s2020 enk eng
0091 0
020 |a9781380059246
039|a20231129081336|bhuongnt|c20231127082510|dtult|y20231123091843|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a808.042|bZEM
1001 |aZemach, Dorothy
24510|aWriting Essays : |bfrom Paragraph to Essay / |cDorothy Zemach, Lisa Ghulldu.
260 |aLondon : |bMacmillan Education, |c2020
300 |a116 p. : |bill. ; |c28 cm.
520 |aWriting Essays has been written for students who are preparing to study, or are already studying, in an academic environment and need to improve their writing skills. The course teaches learners how to order and link paragraphs into cohesive and coherent essays, and to create the various paragraph types that are used in writing assignments. Work on how to generate ideas, organise material, draft, review and revise written work
65000|aAcademic writing
65010|aEnglish language|xRhetoric
65017|aTiếng Anh|xViết báo cáo
6530 |aAcademic writing
6530 |aTiếng Anh
6530 |aViết báo cáo
690 |aTiếng Anh
691 |aNgôn ngữ Anh - Song bằng
691 |aNgôn ngữ Anh - Từ xa
691 |aNgôn ngữ Anh - Văn bằng 2
691 |aNgôn ngữ Anh - Vừa học vừa làm
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aThực hành tiếng A2
693 |aGiáo trình
7001 |aGhulldu, Lisa
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516001|j(1): 000140135
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140135thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140135 TK_Tài liệu môn học-MH MH AN 808.042 ZEM Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào