DDC 428.0076
Nhan đề Cambridge English IELTS 12 academic : with answers
Thông tin xuất bản Cambridge, U.K., : Cambridge University Press, 2017
Mô tả vật lý 136 p. : ill. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language
Thuật ngữ chủ đề English language-Spoken English
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-IELTS
Từ khóa tự do Tài liệu luyện thi
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do IELTS
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành
Môn học Thực hành tiếng B1
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516026(1): 000140121
000 00000nam#a2200000u##4500
00169160
00220
004A1B50BB9-04E1-4825-8F1A-11C3A5C01A45
005202311290757
008231123s2017 enk eng
0091 0
020 |a9781108438407
039|a20231129075751|bhuongnt|c20231127102448|dtult|y20231123142912|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.0076|bCAM
24500|aCambridge English IELTS 12 academic : |bwith answers
260 |aCambridge, U.K., : |bCambridge University Press, |c2017
300 |a136 p. : |bill. ; |c24 cm.
65000|aEnglish language
65010|aEnglish language|xSpoken English
65017|aTiếng Anh|xIELTS
6530 |aTài liệu luyện thi
6530 |aEnglish language
6530 |aIELTS
690 |aTiếng Anh chuyên ngành
691 |aTiếng Anh chuyên ngành
692 |aThực hành tiếng B1
693 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516026|j(1): 000140121
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140121thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140121 TK_Tài liệu môn học-MH MH TACN 428.0076 CAM Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào