DDC 428.24
Tác giả CN Walker, Robin
Nhan đề Tourism 3 : Student's book / Robin Walker, Keith Harding.
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford University Press, 2009
Mô tả vật lý 143 p. : color ill. ; 28 cm.
Tóm tắt Tourism teaches pre-work students to communicate accurately in English, within the context of a career in tourism
Thuật ngữ chủ đề Tourism
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Tiếng Anh du lịch
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành
Môn học Thực hành tiếng B2
Tác giả(bs) CN Harding, Keith
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516026(1): 000140108
000 00000nam#a2200000u##4500
00169167
00220
004ECA08E75-DCC9-4B07-BEDC-7724292E1AA2
005202311290747
008231123s2009 enk eng
0091 0
020 |a9780194551069
039|a20231129074702|bhuongnt|c20231127104842|dtult|y20231123152420|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.24|bWAL
1001 |aWalker, Robin
24510|aTourism 3 : |bStudent's book / |cRobin Walker, Keith Harding.
260 |aOxford : |bOxford University Press, |c2009
300 |a143 p. : |bcolor ill. ; |c28 cm.
520 |aTourism teaches pre-work students to communicate accurately in English, within the context of a career in tourism
65000|aTourism
65010|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers
65017|aTiếng Anh chuyên ngành|xDu lịch
6530 |aDu lịch
6530 |aTiếng Anh du lịch
6530 |aTiếng Anh chuyên ngành
690 |aTiếng Anh chuyên ngành
691 |aTiếng Anh chuyên ngành
692 |aThực hành tiếng B2
693 |aGiáo trình
7001 |aHarding, Keith
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516026|j(1): 000140108
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140108thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140108 TK_Tài liệu môn học-MH MH TACN 428.24 WAL Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào