• Sách
  • 495.6824 NGH
    Chữ Hán :

DDC 495.6824
Tác giả CN Nghiêm, Việt Hương
Nhan đề Chữ Hán : Dùng cho giáo trình tiếng Nhật cơ sở / Nghiêm Việt Hương
Thông tin xuất bản Hà Nôi : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 146 tr. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Nhật-Chữ Hán-Giáo trình-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chữ Hán
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật-NB(2): 000059695, 000081275
000 00000cam a2200000 a 4500
00121711
0021
00431418
005202012141538
008110920s1998 vm| vie
0091 0
035##|a1083168887
039|a20201214153830|bmaipt|c20201210102450|dmaipt|y20110920143851|zanhpt
0410 |ajpn
044|avm
08204|a495.6824|bNGH
1000 |aNghiêm, Việt Hương
24510|aChữ Hán : |bDùng cho giáo trình tiếng Nhật cơ sở / |cNghiêm Việt Hương
260|aHà Nôi :|bGiáo dục,|c1998
300|a146 tr. ; |c25 cm.
65017|aTiếng Nhật|xChữ Hán|vGiáo trình|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Nhật
6530 |aGiáo trình
6530 |aChữ Hán
852|a100|bTK_Tiếng Nhật-NB|j(2): 000059695, 000081275
890|a2|b67|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000059695 TK_Tiếng Nhật-NB 495.6824 NGH Sách 1
2 000081275 TK_Tiếng Nhật-NB 495.6824 NGH Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào