DDC 438.2
Tác giả CN Clamer, Friedrich
Nhan đề Übungsgrammatik für die mittelstufe / Friedrich Clamer, Enhard G. Heilmann, Helmut Roller.
Thông tin xuất bản Meckenheim : Liebaug-Dartmann, 2006.
Mô tả vật lý [198 tr.] ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức-Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do German language
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Study and teaching
Từ khóa tự do Grammar
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học 61GER3PLG
Môn học Giảng dạy kiến thức ngôn ngữ (Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp)
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000104546
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151554
00220
00403F071D2-045A-4958-ACB9-A12044FDA9A2
005202004091343
008081223s2006 vm| vie
0091 0
035##|a1083170973
039|a20200409134341|btult|c20200403152717|dtult|y20180508150036|zhuett
0410 |ager
044 |avm
08204|a438.2|bCLA
1001 |aClamer, Friedrich
24510|aÜbungsgrammatik für die mittelstufe / |cFriedrich Clamer, Enhard G. Heilmann, Helmut Roller.
260 |aMeckenheim : |bLiebaug-Dartmann,|c2006.
300 |a[198 tr.] ; |c30cm.
65017|xTiếng Đức|xNgữ pháp
6530 |aTiếng Đức
6530 |aGerman language
6530 |aNgữ pháp
6530 |aStudy and teaching
6530 |aGrammar
655 |aGiáo trình|xTiếng Đức
690|aTiếng Đức
691|aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692|a61GER3PLG
692|aGiảng dạy kiến thức ngôn ngữ (Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp)
693|aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000104546
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000104546 Tài liệu môn học MH DC 438.2 CLA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào