DDC 438.2
Tác giả CN Clamer, Friedrich
Nhan đề Übungsgrammatik für die Grundstufe : [Hauptbd.]. Niveau A2 - B2 / Friedrich Clamer, Erhard G Heilmann
Lần xuất bản 4. überarbeitete
Thông tin xuất bản Meckenheim : Verlag Liebaug-Dartmann, 2007
Mô tả vật lý 1 vol. 166 S. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsch-Grammatik-Probleme und Übungen
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Bài tập
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Thực hành tiếng 1B2
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118081-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00159460
00220
00488BA7195-D908-4059-B5E1-83C9E5C6A268
005202010071017
008200914s2007 vm vie
0091 0
020 |a9783922989707
039|a20201007101705|bhuongnt|c20200914141429|dtult|y20200911161919|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.2|bCLA
1001 |aClamer, Friedrich
24510|aÜbungsgrammatik für die Grundstufe : [Hauptbd.]. |nNiveau A2 - B2 / |cFriedrich Clamer, Erhard G Heilmann
250 |a4. überarbeitete
260 |aMeckenheim : |bVerlag Liebaug-Dartmann, |c2007
300 |a1 vol. 166 S. ; |c24 cm.
65010|aDeutsch|xGrammatik|xProbleme und Übungen
6530 |aTiếng Đức
6530 |aNgữ pháp
6530 |aBài tập
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aThực hành tiếng 1B2
692 |aThực hành tiếng 2B2
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118081-2
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/duc/000118081thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118081 Tài liệu môn học MH DC 438.2 CLA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118082 Tài liệu môn học MH DC 438.2 CLA Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào