• Kỷ yếu
  • 495.780071 HOI
    Nghiên cứu, giảng dạy Tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam : Hội thảo khoa học Quốc gia :

Ký hiệu xếp giá 495.780071 HOI
Nhan đề Nghiên cứu, giảng dạy Tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam : Hội thảo khoa học Quốc gia : Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Tiếng Hàn Quốc trường Đại học học Hà Nội / Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 260 tr. : bảng ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Hàn Quốc-Nghiên cứu và giảng dạy-Kỉ yếu hội thảo khoa học
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Hàn Quốc học
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Hàn Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137919
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137918
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168150
00213
004EF3520FA-944D-4CC5-8365-C922DAB51534
005202308021448
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230802144819|bmaipt|c20230515153600|dhuongnt|y20230323103341|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.780071|bHOI
24500|aNghiên cứu, giảng dạy Tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam : Hội thảo khoa học Quốc gia : |bNhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Tiếng Hàn Quốc trường Đại học học Hà Nội / |cTrường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a260 tr. : |bbảng ; |c30 cm.
65017|aTiếng Hàn Quốc|xNghiên cứu và giảng dạy|vKỉ yếu hội thảo khoa học
6530 |aNghiên cứu
6530 |aHàn Quốc học
6530 |aTiếng Hàn Quốc
6530 |aGiảng dạy
655 |aKỉ yếu hội thảo|xKhoa tiếng Hàn
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137919
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137918
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137918thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137919 NCKH_Kỷ yếu 495.780071 HOI Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137918 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 495.780071 HOI Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ