Ký hiệu xếp giá 495.6802 LUY
Tác giả CN Lương, Hải Yến
Nhan đề Biên soạn giáo trình Thực hành dịch nói 3 Việt - Nhật : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Lương Hải Yến chủ nhiệm đề tài
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 122 tr. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Dịch nói-Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch nói
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Đề tài nghiên cứu
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30703(2): 000137933-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00168155
0025
004921F44B6-B2D0-48CE-93E5-3D0A9F315DB2
005202308021027
008230323s2022 vm jpn
0091 0
039|a20230802102712|bmaipt|c20230515155246|dhuongnt|y20230323140038|zmaipt
0410 |ajpn
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.6802|bLUY
1000 |aLương, Hải Yến
24510|aBiên soạn giáo trình Thực hành dịch nói 3 Việt - Nhật : |bBáo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cLương Hải Yến chủ nhiệm đề tài
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a122 tr. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xDịch nói|vGiáo trình
6530 |aDịch nói
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aGiáo trình
6530 |aĐề tài nghiên cứu
655 |aĐề tài nghiên cứu|xKhoa tiếng Nhật
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30703|j(2): 000137933-4
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/detai/000137934thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137934 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 495.6802 LUY Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu không phục vụ
2 000137933 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 495.6802 LUY Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu không phục vụ