• Collection is not available!
  • 495.6802 LUY
    Giáo trình Thực hành dịch nói 3 Việt - Nhật :

DDC 495.6802
Tác giả CN Lương, Hải Yến
Nhan đề Giáo trình Thực hành dịch nói 3 Việt - Nhật : Dành cho sinh viên khoa tiếng Nhật / Lương Hải Yến biên soạn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 98tr. : ill. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Nhật Bản-Dịch nói-Giáo trình
Từ khóa tự do Dịch nói
Từ khóa tự do Tiếng Nhật Bản
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dịch Việt - Nhật
Địa chỉ 300NCKH_Đề tài(1): 000137926
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30705(1): 000137925
000 00000nam#a2200000u##4500
00168156
0024
0044B95FCE5-266B-4A83-82AB-84FC3A22361E
005202309201417
008230323s2022 vm jpn
0091 0
039|a20230920141707|banhpt|c20230802144918|dmaipt|y20230323141346|zmaipt
0410 |ajpn
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.6802|bLUY
1000 |aLương, Hải Yến
24510|aGiáo trình Thực hành dịch nói 3 Việt - Nhật : |bDành cho sinh viên khoa tiếng Nhật / |cLương Hải Yến biên soạn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a98tr. : |bill. ; |c30cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xDịch nói|vGiáo trình
6530 |aDịch nói
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aGiáo trình
6530 |aDịch Việt - Nhật
655 |aĐề tài nghiên cứu|xKhoa tiếng Nhật
852|a300|bNCKH_Đề tài|j(1): 000137926
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30705|j(1): 000137925
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/detai/000137925thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137925 NCKH_Nội sinh Giáo trình 495.6802 LUY Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu không phục vụ
2 000137926 NCKH_Đề tài 495.6802 LUY Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện