DDC 428.24
Tác giả CN Evans, Virginia
Nhan đề Art & design : book 1 / Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers
Thông tin xuất bản Newbury : Express Publishing, 2013
Mô tả vật lý 39p. : colors ill. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Vocational guidance
Thuật ngữ chủ đề Art-Vocational guidance
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Khoa Khoa tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Thực hành tiếng A2
Tác giả(bs) CN Dooley, Jenny
Tác giả(bs) CN Rogers, Henrietta P.
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516001(1): 000140817
000 00000nam#a2200000u##4500
00169618
00220
004B7DF3124-9CE5-4411-B644-B604D9C65A33
005202403111021
008230529s2013 enk eng
0091 0
020 |a9781471518867
020 |a9781471560705
020 |a9781471562419
039|a20240311102104|btult|c20240306103756|dhuongnt|y20240301095327|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.24|bEVA
1001 |aEvans, Virginia
24510|aArt & design : |bbook 1 / |cVirginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers
260 |aNewbury : |bExpress Publishing, |c2013
300 |a39p. : |bcolors ill. ; |c30cm.
65000|aVocational guidance
65010|aArt|xVocational guidance
65010|aEnglish language|xStudy and teaching
6530 |aThiết kế
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNghệ thuật
690 |aKhoa tiếng Anh chuyên ngành
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aThực hành tiếng A2
693 |aGiáo trình
7001 |aDooley, Jenny
7001 |aRogers, Henrietta P.
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516001|j(1): 000140817
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140817thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140817 TK_Tài liệu môn học-MH MH AN 428.24 EVA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào