DDC 658.4
Tác giả CN Tricker, Bob
Nhan đề Corporate governance : principles, policies, and practices / Bob Tricker
Lần xuất bản 2nd international ed.
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford University Press, 2020
Mô tả vật lý xv, 411p. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Corporate governance
Từ khóa tự do Quản trị điều hành
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị
Khoa Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Quản trị ngân hàng và quản trị điều hành
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516012(1): 000140929
000 00000nam#a2200000u##4500
00169619
00220
0042C0A70D8-EAFC-45FC-8650-268BEA2C0841
005202403061501
008240301s2020 enk eng
0091 0
020 |a9780198823988
039|a20240306150227|bhuongnt|y20240301101451|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a658.4|bTRI
1001 |aTricker, Bob
24510|aCorporate governance : |bprinciples, policies, and practices / |cBob Tricker
250 |a2nd international ed.
260 |aOxford : |bOxford University Press, |c2020
300 |axv, 411p. ; |c25 cm.
65000|aCorporate governance
6530 |aQuản trị điều hành
6530 |aQuản trị doanh nghiệp
6530 |aQuản trị
690 |aKhoa Quản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |aQuản trị ngân hàng và quản trị điều hành
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516012|j(1): 000140929
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140929thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140929 TK_Tài liệu môn học-MH MH TCNH 658.4 TRI Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào