DDC 361.61072
Tác giả CN Rossi, Peter H.
Nhan đề Evaluation : a systematic approach / Peter H. Rossi, Mark W. Lipsey, Gary T. Henry
Lần xuất bản 8th ed.
Thông tin xuất bản Los Angeles : SAGE, 2019
Mô tả vật lý xviii, 342 p. ; 26 cm.
Tóm tắt Evaluation: A Systematic Approach is the bestselling comprehensive introduction to the field of program evaluation, covering the range of evaluation research activities used in appraising the design, implementation, effectiveness, and efficiency of social programs. Relied upon as the "gold standard" by professors, students, and practitioners, this new Eighth Edition includes five new or substantially revised chapters, including a new practical chapter on planning an evaluation, and a major re-organization of the book's content to better serve the needs of program evaluation courses
Thuật ngữ chủ đề Evaluation research
Từ khóa tự do Nghiên cứu đánh giá
Khoa Khoa Sau đại học
Chuyên ngành Chính sách công - thạc sĩ
Môn học Đánh giá chính sách công
Tác giả(bs) CN Henry, Gary T.
Tác giả(bs) CN Lipsey, Mark W.
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516025(1): 000140895
000 00000nam#a2200000u##4500
00169620
00220
0043CB683D6-B5C4-4F73-AC4D-4C4F141726EE
005202403080823
008240301s2019 cau eng
0091 0
020 |a9781506386607
039|a20240308082310|bmaipt|c20240306104214|dhuongnt|y20240301102945|zmaipt
0410 |aeng
044 |acau
08204|a361.61072|bROS
1001 |aRossi, Peter H.|d1921-2006
24510|aEvaluation :|ba systematic approach / |cPeter H. Rossi, Mark W. Lipsey, Gary T. Henry
250 |a8th ed.
260 |aLos Angeles :|bSAGE, |c2019
300 |axviii, 342 p. ; |c26 cm.
520 |aEvaluation: A Systematic Approach is the bestselling comprehensive introduction to the field of program evaluation, covering the range of evaluation research activities used in appraising the design, implementation, effectiveness, and efficiency of social programs. Relied upon as the "gold standard" by professors, students, and practitioners, this new Eighth Edition includes five new or substantially revised chapters, including a new practical chapter on planning an evaluation, and a major re-organization of the book's content to better serve the needs of program evaluation courses
65000|aEvaluation research
6530 |aNghiên cứu đánh giá
690 |aKhoa Sau đại học
691 |aChính sách công - thạc sĩ
692 |aĐánh giá chính sách công
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aHenry, Gary T.
7001 |aLipsey, Mark W.
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516025|j(1): 000140895
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140895thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140895 TK_Tài liệu môn học-MH MH CSC 361.61072 ROS Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào