DDC 428.30076
Tác giả CN Preshous, Joanna
Nhan đề Listening & speaking for IELTS with answer key : 6.0-7.5 / Joanna Preshous
Thông tin xuất bản London : Macmillan Education, 2019
Mô tả vật lý 117 p : colour ill. ; 27 cm.
Tóm tắt Prepares students for the Academic IELTS Listening and Speaking tests. Part of IELTS Skills 6.0-7.5 series, this book prepares students through pronunciation focus and test questions. Two audio CDs contain all the listening material. It is a 'With Key' version.
Thuật ngữ chủ đề English language Examinations
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Tài liệu luyện thi-Kĩ năng nghe
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Tài liệu luyện thi-Kĩ năng nghe-Kĩ năng nói
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Kĩ năng nói
Khoa Khoa tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Thực hành tiếng B2
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516001(1): 000140925
000 00000nam#a2200000u##4500
00169621
00220
00488D886BE-47F1-481E-AF59-57867F3A7863
005202403061123
008240301s2019 enk eng
0091 0
020 |a9780230463417
020 |a9780230463424
020 |a9780230463431
020 |a9780230467637
039|a20240306112433|bhuongnt|y20240301104246|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.30076|bPRE
1001 |aPreshous, Joanna
24510|aListening & speaking for IELTS with answer key : |b6.0-7.5 / |cJoanna Preshous
260 |aLondon : |bMacmillan Education, |c2019
300 |a 117 p : |bcolour ill. ; |c27 cm.
520 |aPrepares students for the Academic IELTS Listening and Speaking tests. Part of IELTS Skills 6.0-7.5 series, this book prepares students through pronunciation focus and test questions. Two audio CDs contain all the listening material. It is a 'With Key' version.
65000|aEnglish language Examinations
65017|aTiếng Anh|vTài liệu luyện thi|xKĩ năng nghe
65017|aTiếng Anh|vTài liệu luyện thi|xKĩ năng nghe|xKĩ năng nói
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aTiếng Anh
6530 |aIELTS
6530 |aIELTS
6530 |aKĩ năng nói
690 |aKhoa tiếng Anh chuyên ngành
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aThực hành tiếng B2
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516001|j(1): 000140925
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140925thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140925 TK_Tài liệu môn học-MH MH AN 428.30076 PRE Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào