DDC 327.73
Tác giả CN Hook, Steven W.
Nhan đề American foreign policy since World War II / Steven W. Hook, John Spanier.
Lần xuất bản 21st ed. international student
Thông tin xuất bản Los Angeles : SAG/CQ Press, 2019
Mô tả vật lý xix, 467 p : ill. , maps ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề United States
Thuật ngữ chủ đề Diplomatic relations
Từ khóa tự do Hoa Kỳ
Từ khóa tự do Quan hệ ngoại giao
Khoa Khoa Quốc tế
Chuyên ngành Quốc tế học
Môn học Chính sách đối ngoại mỹ
Tác giả(bs) CN Spanier, John W.
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516018(1): 000140893
000 00000nam#a2200000u##4500
00169623
00220
004BE8BF265-60D5-477A-BF00-D940BC4FDBD7
005202403111021
008240301s2019 cau eng
0091 0
020 |a9781544326856
039|a20240311102153|btult|c20240306104008|dhuongnt|y20240301141247|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a327.73|bHOO
1001 |aHook, Steven W.
24510|aAmerican foreign policy since World War II / |cSteven W. Hook, John Spanier.
250 |a21st ed. international student
260 |aLos Angeles : |bSAG/CQ Press, |c2019
300 |axix, 467 p : |bill. , maps ;|c23 cm.
65000|aUnited States
65000|aDiplomatic relations
6530 |aHoa Kỳ
6530 |aQuan hệ ngoại giao
690 |aKhoa Quốc tế
691 |aQuốc tế học
692 |aChính sách đối ngoại mỹ
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aSpanier, John W.
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516018|j(1): 000140893
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140893thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140893 TK_Tài liệu môn học-MH MH QTH 327.73 HOO Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào