DDC 779.5343
Tác giả CN Alton, John
Nhan đề Painting with light / John Alton ; introduction by Todd McCarthy.
Thông tin xuất bản Berkeley : University of California Press, 2013
Mô tả vật lý xli, 191 p. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Cinematography-Lighting.
Thuật ngữ chủ đề Quay phim-Ánh sáng
Từ khóa tự do Ánh sáng
Từ khóa tự do Quay phim
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516017(1): 000140921
000 00000nam#a2200000u##4500
00169625
00220
004F8D22472-FE6A-4570-8D0A-5BED1BC281E5
005202403061119
008240301s2013 enk eng
0091 0
020 |a0520089499
020 |a9780520275843
039|a20240306111950|bhuongnt|y20240301143605|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a779.5343|bALT
1001 |aAlton, John
24510|aPainting with light / |cJohn Alton ; introduction by Todd McCarthy.
260 |aBerkeley : |bUniversity of California Press, |c2013
300 |axli, 191 p. ; |c27 cm.
65010|aCinematography|xLighting.
65017|aQuay phim|xÁnh sáng
6530 |aÁnh sáng
6530 |aQuay phim
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aThiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516017|j(1): 000140921
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140921thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140921 TK_Tài liệu môn học-MH MH TTDN 779.5343 ALT Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào