DDC 658.4
Tác giả CN Prahalad, C. K
Nhan đề The Core Competence of the Corporation / C. K Prahalad, Gary Hamel's
Thông tin xuất bản London : Macat International Limited, 2017
Mô tả vật lý 89 p. ; 20 cm.
Tóm tắt One of the most reprinted articles in the history of the Harvard Business Review, “The Core Competence of the Corporation” challenged and redefined traditional concepts of management strategy in an increasingly global and competitive market. Prahalad and Hamel base their 1990 argument on a comparison of case studies.
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp-Quản lí điều hành
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị chiến lược
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ths
Môn học Quản trị chiến lược nâng cao - thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Hemel's, Gary
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516011(1): 000140906
000 00000nam#a2200000u##4500
00169626
00220
00456C7CCF2-FE5B-4DFD-BB57-566EC15C89C6
005202403080827
008240301s2017 enk eng
0091 0
020 |a9781912127122
039|a20240308082703|bmaipt|c20240306105457|dhuongnt|y20240301151435|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a658.4|bPRA
1001 |aPrahalad, C. K
24514|aThe Core Competence of the Corporation / |cC. K Prahalad, Gary Hamel's
260 |aLondon : |bMacat International Limited, |c2017
300 |a89 p. ; |c20 cm.
520 |aOne of the most reprinted articles in the history of the Harvard Business Review, “The Core Competence of the Corporation” challenged and redefined traditional concepts of management strategy in an increasingly global and competitive market. Prahalad and Hamel base their 1990 argument on a comparison of case studies.
65017|aDoanh nghiệp|xQuản lí điều hành
6530|aDoanh nghiệp
6530|aQuản trị chiến lược
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh - ths
692 |aQuản trị chiến lược nâng cao - thạc sĩ
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aHemel's, Gary
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516011|j(1): 000140906
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140906thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140906 TK_Tài liệu môn học-MH MH QTKD 658.4 PRA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào