DDC 362.5
Tác giả CN Do Phu Hai
Nhan đề Institutional framework of participatory mechanisms : identifying the needs of poor people : case of Vietnam / Do Phu Hai
Thông tin xuất bản Germany : LAP Lambert Academic Publishing, 2008
Mô tả vật lý xi, 316 p : ill. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Economic assistance
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Người nghèo
Từ khóa tự do Chính trị học so sánh
Từ khóa tự do Hỗ trợ kinh tế
Khoa Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành Quốc tế học
Môn học Chính trị học so sánh
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516018(1): 000140892
000 00000nam#a2200000u##4500
00169627
00220
004D9D0DC00-5CCD-4E2C-87BE-3C5BB653E9F6
005202403061038
008240301s2008 gw eng
0091 0
020 |a9783838310046
039|a20240306103906|bhuongnt|y20240301154353|zmaipt
0410 |aeng
044 |agw
08204|a362.5|bDOH
1001 |aDo Phu Hai
24510|aInstitutional framework of participatory mechanisms : |bidentifying the needs of poor people : case of Vietnam / |cDo Phu Hai
260 |aGermany : |bLAP Lambert Academic Publishing, |c2008
300 |axi, 316 p : |bill. ; |c22 cm.
65000|aEconomic assistance
6530 |aViệt Nam
6530 |aNgười nghèo
6530 |aChính trị học so sánh
6530 |aHỗ trợ kinh tế
690 |aKhoa Quốc tế học
691 |aQuốc tế học
692 |aChính trị học so sánh
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516018|j(1): 000140892
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140892thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140892 TK_Tài liệu môn học-MH MH QTH 362.5 DOH Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào