• Sách
  • 895.73 LEE
    Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut :

DDC 895.73
Tác giả CN Lee Miye
Nhan đề Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut : Giấc mơ bạn đặt hiện đang hết hàng / Lee Miye ; Hồng Liên dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam, 2023.
Mô tả vật lý 298 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc
Tác giả(bs) CN Hồng Liên dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000140762, 000140767
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169628
0021
00451C6234B-9AA0-4397-98EE-E783BAA3DF8B
005202403061644
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045584538|c130.000
039|a20240306164515|bhuongnt|c20240301155132|dsinhvien|y20240301154931|zsinhvien
0411 |avie
044 |avm
08204|a895.73|bLEE
1000 |aLee Miye
24510|aBách hóa giấc mơ của ngài Dollargut :|bGiấc mơ bạn đặt hiện đang hết hàng /|cLee Miye ; Hồng Liên dịch.
260 |aHà Nội : |bNxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam,|c2023.
300 |a298 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|vTiểu thuyết
6530|aTiểu thuyết
6530|aVăn học Hàn Quốc
7000 |aHồng Liên|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000140762, 000140767
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000140762thumbimage.jpg
890|a2|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140762 TK_Tiếng Việt-VN 895.73 LEE Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000140767 TK_Tiếng Việt-VN 895.73 LEE Sách 2 Hạn trả:06-05-2024

Không có liên kết tài liệu số nào