DDC 006.7
Tác giả CN Rui A. , David Isaac
Nhan đề Multimedia production handbook / David Isaac Rui.
Thông tin xuất bản USA : Amazon digital services, Inc., 2018
Mô tả vật lý 259 p. : ill. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Audiovisual
Thuật ngữ chủ đề Multimedia
Từ khóa tự do Đa phương tiện
Từ khóa tự do Đồ họa máy tính
Từ khóa tự do Nghe nhìn
Khoa Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện
Môn học Đồ họa máy tính 3
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516016(1): 000140909
000 00000nam#a2200000u##4500
00169631
00220
00466765F15-D0B5-44BD-BEA1-AE3DC4A354C7
005202403111022
008240301s2018 xxu eng
0091 0
020 |a9781981022243
039|a20240311102241|btult|c20240306105908|dhuongnt|y20240301161246|zmaipt
0410 |aeng
044 |axxu
082 |a006.7|bRUI
1001 |aRui A. , David Isaac
24510|aMultimedia production handbook / |cDavid Isaac Rui.
260 |aUSA : |bAmazon digital services, Inc., |c2018
300 |a259 p. : |bill. ; |c23 cm.
65000|aAudiovisual
65000|aMultimedia
6530 |aĐa phương tiện
6530 |aĐồ họa máy tính
6530 |aNghe nhìn
690 |aKhoa Công nghệ thông tin
691 |aTruyền thông đa phương tiện
692 |aĐồ họa máy tính 3
693 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516016|j(1): 000140909
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140909thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140909 TK_Tài liệu môn học-MH MH TTDPT 006.7 RUI Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào