DDC 895.73
Tác giả CN Jeong, You-Jeong
Nhan đề 28 / Jeong You-Jeong ; Kim Ngân dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam., 2018.
Mô tả vật lý 485 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc
Tác giả(bs) CN Kim Ngân
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000140744-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169632
0021
004F559B178-085A-4FEF-9549-C5D0046F2287
005202403061625
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045526682|c154.000
039|a20240306162552|bhuongnt|y20240301162110|zsinhvien
0411 |avie
044 |avm
08204|a895.73|bJEO
1000 |aJeong, You-Jeong
24500|a28 / |cJeong You-Jeong ; Kim Ngân dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam., |c2018.
300 |a485 tr. ; |c24 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|vTiểu thuyết
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aVăn học Hàn Quốc
7000 |aKim Ngân
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000140744-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000140744thumbimage.jpg
890|a2|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140744 TK_Tiếng Việt-VN 895.73 JEO Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000140745 TK_Tiếng Việt-VN 895.73 JEO Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào